Yabancı uyruklu çalışma izni

Yabancı Uyruklunun, KKTC’de Çalışmak için ne yapması gerekir?
Çalışmak amacıyla KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklular için, işverenleri KKTC’ye gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunmalı ve çalışan adına ön izin almalıdır. Bakanlığın bilgisi dışında, KKTC’ye Bakanlık tarafından düzenlenen ön izin tarihinden önce giriş yapmış ve çıkış yapmamış iseniz veya Ön İzin Onay Tarihi’nden çıkış giriş yapmışsanız, sizin adınıza işveren tarafından alınmış ön izin herhangi bir hüküm ifade etmez. Bu durumun tespiti halinde, sizin için yapılacak Çalışma İzni Başvurusu işleme konmayıp reddedilir. Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası gereği, bir işverenin işyerinde veya işinde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin KKTC’ye pasaportları ile giriş yapmış olmaları ve giriş limanlarında KKTC’ye giriş vizelerini vurdurmuş olmaları şarttır. Ön İzin almış yabancı uyruklu çalışanların, Ön İzin Onayında Belirtilen İşte (işyerinde, işverenin yanında) ve Ön İzinde Belirtilen Meslekte çalışmak amacıyla KKTC’ye girmelerine izin verilir.

Ön İzin Almadan KKTC’de Çalışmak mümkün mü?
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen ön izin olmadan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hiç bir işyerinde istihdam edilemez. Bu kişiler için Çalışma İzni Başvurusunda bulunulamaz. Bir Ön İzin sahibi işçinin KKTC’ye girişinden sonra Ön izinin verildiği işyerinde işe başlamaması halinde Ön İzni iptal olur ve çalışma izni başvuru hakkı düşer.

Ön izinle giriş yapıldı, Çalışma izni almak için ne yapılmalı?
Yabancı uyruklu bir çalışan , KKTC’ye çalışmak amacıyla gelmek istiyorsa İşvereni tarafından kendisi adına Bakanlıktan ön izin alınmalıdır. Çalışanı adına ön izin alan işveren, çalışanın adaya girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, çalışanın çalışma izni işlemlerinin tamamlanması için Bakanlığın ilgili birimine ( Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri) başvurmalı ve en geç 30 gün içinde bu işlemleri tamamlamalıdır. Bakanlık tarafından değerlendirilen çalışma izni başvurusunun uygun bulunması halinde yabancı uyruku kişilere çalışma izni verilir. Bakanlık tarafından düzenlenen çalışma izni çalışanın pasaportuna işlenir. Mühür vurma işlemi olarak isimlendirilen bu işlem Çalışma İzin Merkezi’ ( Binbir Çeşit Mağazaları Yanı- Lefkoşa) nde yapılır.

Bakanlığın Çalışma izni verme kriterleri nelerdir?
İşyerinde çalışma izni ile yabancı uyurklu işçi istihdam etmek isteyen işverenler Bakanlığın onayı ile yurt dışından getirttikleri işçiler için gerekli çalışma iznini almak amacıyla Yabancıların Çalışma İzinleri ve Tüzüğü’nde öngörülen süreler içerisinde başvuruda bulunmak ve gerekli izinleri almak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı uyruklu işçilere çalışma iznini, işverenin işyerinde veya işinde, o işyerinin faaliyet sahası, ihtiyaç duyulan iş ve meslek dalları ile eleman ihtiyacını göz önüne alarak verir ve verilen çalışma izni o işyerine mahsustur.

Çalışma izni ile aynı anda birden çok işte çalışmak mümkün mü ?
Çalışma izni ile bir işyerinde çalışıyor iseniz, izinde belirtilen işyerinden başka bir işyerinde veya başka işverenin yanında çalışamazsınız.

Çalışma izni iptali nedir ?
Çalışma izniniz olmasına rağmen, İzin verildiği tarihte işe başlamamınız İşe başladıktan sonra devam etmemeniz Hizmet akdinin işveren ya da sizin tarafınızdan fesh edilmesi halinde, Çalışma İzni geçersiz olur ve Bakanlık tarafından iptal edilir.

Çalışma izni’nin Süresi ne kadardır ?
Çalışma İzni en az 6 aylık ve en fazla 1 yıllık süre için düzenlenir. 6 aylık veya 1 yıllık çalışma izni süresinin dolmasından sonra, aynı işyeri-işletme ve meslekte, aynı işverenle çalışmaya devam etmeniz halinde Çalışma İzni’nin yenilenmesi gerekmektedir.

Çalışma izninin harcı ne kadardır ?
2016 yılı itibariyle:

1. Süreli Çalışma İzinleri;
A. 6 Ayı geçmeyen 160 TL
B. 6 Ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 346 TL
C. 12 Ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 692 TL
2. İş Yapma İzni 737 TL
3. Öğrenci Çalışma İzni ;
A. 6 Ayı geçmeyen 96 TL
B. 6 Ayı geçen 12 ayı geçmeyen 192 TL
4. İş Kurma İzni;
A.6 Ayı geçmeyen 964 TL
B.6 Ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 1,905 TL
C.12 Ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 3,796 TL
5. TC ve 3. Ülke Kamu Kuruluşları’ndan geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlilerinine verilen izin 105 TL

Çalışma İzni Harcını Kim Öder ?
Çalışma izni alınması ilgili olarak yapılacak her türlü gider ve harç ödemeleri, İŞVEREN tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılan giderler ve işveren ödemeleri için , işverenler tarafından işçinin ücretinden kesinti yapılamaz, işçiden herhangi bir ödeme talebinde bulunulamaz.

Çalışma İzni süresi bitince, Uzatmak (Yenilemek) için ne yapılmalı ?
Çalışma izninin yenilenerek uzatılması işlemi, “Çalışma İzni Uzatma” olarak adlandırılır. Çalışma İzni Uzatma başvurusunda bulunabilmesi için, çalışma izni sahibi işçinin süresi dolan 1 yıllık izin döneminin 135 günden fazla süresini yurtdışında geçirmemiş olması esastır. Süresi sona eren çalışma izninin uzatılması için , sürenin bittiği tarihten itibaren en geç 3 ay (90 gün) içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusu yapılabilir.