ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde yaşanan kontrolsüz elektrik kesintileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda olduğu kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yaşanan yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesidir.

Kıb-Tek, herhangi bir işletmede asla olamayacak şekilde stoksuz çalışmaya başlamış ve ardından ana girdisi olan akaryakıtı alamayacak duruma düşürülmüştür. Bu süreçte yaşanan ihale yolsuzlukları ve rüşvet tartışmaları ise kamu kurumlarının halk nezdinde nasıl itibarsız duruma düştüğünün acı örneklerinden birini oluşturmuştur.

Elektrik, hem günlük yaşamın, hem de mal ve hizmet üretiminin vazgeçilmez unsurudur. Elektrik olmazsa hiçbir şey olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurttaşlarının ve işletmelerin elektrik gereksinmesini sağlamak konusunda gösterdiği yetersizlik, her türlü siyasi tartışmanın ötesinde toplumsal bir yaklaşımla ele alınarak çözümlenmek zorundadır.

Son günlerde yaşadığımız elektrik kesintilerinin idari sorunlardan kaynaklanıyor olmasına karşın, bu sorunların giderilmesinin de elektrik sorununu çözmeye yetmeyeceği, elektrik sistemimizin yeni yatırımlarla birlikte ileri teknoloji kullanımına ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bugünkü akaryakıt sorununu çözmekte bile zorlanan idari yapının yeni yatırım ve ileri teknoloji kullanımına geçişi sağlaması elbette beklenemez. Bu nedenle, elektrik üretim ve dağıtımının iyileştirilmesi için özel sektörün birikiminden, girişimci gücünden ve yeni teknoloji kullanma kapasitesinden yararlanmak kaçınılmazdır. Bu bağlamda, KKTC’nin enerji sorunlarının daha önce sıkça dile getirdiğimiz gibi ENERJİ ÜST KURULU’nda ele alınması, orta ve uzun politikalarının bu kurulda belirlenmesi ve yatırıma istekli olan özel sektör girişimlerinden yararlanılması kaçınılmazdır. KKTC’nin orta ve uzun vadeli enerji ihtiyacı ancak böyle bir sistem içinde saptanabilecek, yatırımlar planlanabilecek ve ihtiyaç karşılanabilecektir.

KKTC’de yıllardan beri ertelenen reformların hayatımızı nasıl etkilediği de yaşanan elektrik sorunu ile bir kez daha anlaşılmış olmalıdır. Orman yangını olduğunda yangını önleme ve yangına müdahale konusundaki sorunları; elektrik kesildiğinde elektrik sorununu; yağmur yağdığında altyapı eksikliklerini konuşmak hiçbir sorunu çözmüyor. Çözüm bütünlüklü bir reform ve yenilenme süreci başlatmaktan geçmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.