2020 Yılı Kasım Ayı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Kasım Ayı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2020 Yılı Ekim Ayı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Ekim Ayı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası

Sayın Üyemiz,

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yasanın amacı, bu Yasa altında izin almak suretiyle faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş, faaliyet ve çalışma esasları ile şirketlerin sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tefeciliğin önlenmesini düzenlemektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Yasa kurallarına tabidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası altında faaliyet izni alan bankalarca yapılan faktoring ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri için de bu Yasa kuralları uygulanır.

İlgili Yasa için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Nilay Onbaşı Üresin
Ticaret Geliştirme Uzmanı

President of TCCC Turgay Deniz participated in the General Assembly of the World Chambers Federation

Turgay Deniz, President of the Turkish Cypriot Chamber of Commerce (TCCC), participated in the election of the General Council of the World Chambers Federation (WCF), the specialized unit of the International Chamber of Commerce (ICC) dealing with the Chambers of Commerce worldwide.

In the WCF General Council elections, total of 46 candidates participated and 20 members who will participate in 2020-2022 were determined.  In the membership elections of the WCF General Council more than 100 registered members voted.

TCCC President Deniz stated that the most important step was taken by ensuring the visibility of the Turkish Cypriot Chamber of Commerce and that the operations on this platform will continue. Deniz also noted that consultation with many Chambers was also made.

Since its establishment in the early 1950s, WCF has served as a platform where chamber leaders and senior executives communicate with each other and collaborate in areas that will benefit them in common, where problems are solved and opportunities are evaluated.

KTTO’dan ekonomik tedbirler paketine yönelik öneriler

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını başında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ekonomik önlemlere ilişkin görüşlerini hükümet ile paylaşmıştı. Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirmek ve normal yaşama dönebilmek için her işletmenin desteğe ihtiyacı olacağını belirten Ticaret Odası, bu bağlamda özel sektörün desteklenmesi ve istihdamın korunması adına ekonomik önlemlere yönelik görüşlerini 20 Mart Cuma günü de kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin görüşler aşağıda sıralanmaktadır;

 • İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından karşılanması;
 • İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı iskonto kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanması;
 • Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması;
 • Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması;
 • İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması;
 • Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması;
 • Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmakta, dolayısıyla takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşılığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi;
 • Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur edilmeyerek maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun bu kapsamda kullanılması;
 • Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması. Bu noktada, Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesi;
 • Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya 15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde kararneme çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için zemin yaratılması.

 

Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmeler bu önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süre zarfında Ekonomik Örgütler Platfomu ile sürekli istişare ederek, hükümet ile temaslarını sürdürmekte, görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. Bu önerileri geliştirirken diğer ülke örneklerini takip etmeye önem vereceğiz.

EOP Ekonomik Önlemler

Ekonomik Örgütler Platformu ekonomik önlemlerin açıklanmasının ardından eleştiri ve taleplerini belirtti

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Turizm Acenteleri Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği; Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketinde yer alan hükümleri eleştirdi ve nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştılmıştı.

Koronavirüs salgını başında açıklanan bu görüşler arasında, özel sektör ile kamu çalışanları ile KKTC ve TC yurttaşları ile 3’üncü ülke uyruklu çalışanlar arasında yapılan ayrımlara son verilmesi talep edilmişti.

 

26 Mart Perşembe günü açıklanan öneriler aşağıdaki şekildedir;

 

1’inci madde:

Paketin birinci maddesinde kamu görevlilerine ödemelerin nasıl olacağı düzenlenmişti. Bu maddenin “Bu ortamda toplumsal dayanışma ve sosyal adalet çerçevesinde kamu-özel kavgası yaratılması yerine eşit maaş verilmesi” prensibi ile yeniden düzenlenmelidir.

 

5’inci madde:

Bu maddede, “Bütçeden katkı alan kamu kurumları, belediyeler ve siyasi partilerin katkı paylarından ilerleyen dönemde ödenmesi şartı ile %25 oranında kesinti yapılacaktır” denilmekteydi.

Bu madde, sağlık ile ilgili görevleri dikkate alınarak belediyelerden kesinti yapılmaması şekilde düzenlenmelidir.

 

6’ncı madde:

Bu maddede, “Reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarı toplamda 750 milyon TL olacaktır” denilmekteydi. Bu maddenin bu kaynağın nasıl oluşturulduğu ve hangi alanlarda nasıl kullanılacağına açıklık getirecek şekilde detaylandırılması gerekmektedir.

 

7’nci madde:

Kiralar ile ilgili düzenlemelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:

Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb. Ödemelerin Faizsiz/Cezasız altı ay boyunca ertelenmesi. Kapatılan işletmeler için bu sürelerde kira/icar bedeli talep edilmemesi.

 

Özel Kira Düzenlemeleri İçin:

 1. a) Nisan ayı kiralarının ödenmemesi, mal sahiplerinin Nisan 2020 – Ocak 2021 döneminde kira stopajı yatırmayarak, bu miktarın devlet tarafından finanse edilmesi
 2. b) Mayıs ayı kiralarının kararnamede olduğu şekliyle, Haziran 2020 – Kasım 2020 arasında eşit taksitle ödenmesi.

 

8’inci madde:

“Ödeme tarihi 31 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, şans oyunları hizmetleri vergisi ve devletin kira alacaklarının gününde ödenmesi koşuluyla ödenen tutara yüzde 10 indirim uygulamasına gidilecektir” şeklindeki maddenin aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi:

 

 1. a) Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm harçların vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı ay süreyle ertelenmesi gerekmektedir.
 2. b) Kapalı olan günlerde (14 Mart’tan itibaren) tüm vergi yükümlülüklerinin ödenmemesi.
 3. c) Yüzde onluk indirim konusunun kalması, ancak bankacılık, finans, GSM sektörünü kapsamaması.

10’uncu madde:

Banka faizleri ile ilgili düzenlemelerin bankaların Merkez Bankasına ve devlete yönelik yükümlülüklerin en az üç ay boyunca azaltılarak,  kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek şekilde yapılması.

 

15’inci madde:

Kalkınma Bankası’ndan, istihdamın sürekliliği ve öncelikli üretim sektörlerinin desteklenmesi amacı ile sağlanacak düşük faizli işletme kredisi kapsamına turizm ve ticaret sektörlerinin de dahil edilmesi.

 

16’ncı madde:

Takasların açılmasıyla işlem görecek hesaplarla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılması ve takasta işlem yapılacak çeklerde, mücbir sebepten ötürü, keşide tarihi itibariyle altı ay süreyle ertelenmesi.

 

17’nci madde:

Halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının 30/06/2020 tarihine kadar ertelenmesinin, 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması.

 

18’inci madde:

2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının normal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik faturasını ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin kesilmemesi ve ceza uygulanmaması sağlanmalıdır.

 

20’nci madde:

Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdamı Destekleme Fonu’ndan İşletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartı ile 1500 TL.’lik ücret desteği sağlanması ifade edilmektedir. Bu düzenlemenin Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarını kapsaması(3’üncü ülke vatandaşlarını da eklenmesi), miktarın aylık 2000 TL olarak yeniden düzenlenmesi ve kapalı bulunan günler de dikkate alınacak şekilde Mart ayını da kapsaması.

 

21, 22’nci maddeler:

Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm harçların vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı ay süreyle ertelenmesi. Bankacılık, finans ve GSM şirketleri dışında kalan yükümlülerin bu süre içinde yapacakları ödemelerde % 10 indirim uygulanmaması.

Bu kapsamdaki uygulamaların çalışan sayısı kısıtlaması ve sektör ayrımı yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest çalışanları kapsaması.

 

25’inci Madde:

Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan işverenlerin, istihdamın ve işletmelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanacağı kredilere Yerel İşgücü İstihdamını Destekleme Fonundan kredi faiz desteği verilecektir ifade edilmekteydi. Bu maddenin çalışan sayısı kısıtlaması ve sektör ayrımı yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest çalışanları kapsaması gerekmektedir.

 

26 ve 27’nci Maddeler:

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin ödenmesiyle ilgili süre 14 Mart’tan beri kapalı olan işletmelerin nakit akışının durması nedeniyle bu ödemelerin  30 Nisan’a kadar ertelenmesi sağlanmalıdır.

 

Tedbir Paketlerinde Eksik Olan ve Eklenmesi Gereken Hususlar

 

 1. Devletin Sektöre Yönelik Mali Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
 2. Düzenlemelerin Yasal Zeminde Yapılması:

Yapılacak olan tüm düzenlemelerin (devlete olan tüm yükümlülükler, gerek kira muafiyetleri, gerek sosyal sigorta, çek ödemeleri,  maaş ödemeleri, vergi vb. ) ileride hukuki sorunlar doğurmaması için, yasal zemine oturtulması.

 

 1. Finansman Desteği Sağlanması
 2. İşletmeler için sektör ayırımı yapılmadan finansal destek paketi hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması için Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanması;
 3. Faiz Desteği: İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TSMF kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması;
 4. Merkez Bankası Enstrümanlarının Etkin Kullanılması: Reeskont Kredisi ve Kredi Garanti Fonu’nun etkin bir şekilde kullanılması suretiyle, uygun faizli kredi programları ve teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin sorunlarının aşılması sağlanmalıdır.

 

 1. Diğer Konular

Kredi yapılandırma başvurularında, Merkez Bankası’nın banka kredi sermaye oranı şartının  %20’den %40’a çıkarılması.

01 – 04 Kasım 2018 , Ege Yapı Endüstrisi Zirvesi – Ege Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

Sayın Üyemiz,
Tarafımıza iletilen bilgiye göre aşağıda belirtilen fuar düzenlenecektir.

Fuar Tarihi ve Yeri
01 – 04 Kasım 2018, Fuar İzmir Fuar Alanı, Gaziemir – İzmir

Fuar İsmi
Ege Yapı Endüstrisi Zirvesi – Ege Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

Detaylı Bilgi İçin
www.egeyapizirvesi.com

Bilanço Okuma ve Finansal Analiz Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Odamızın İş Geliştirme Birimi tarafından 22 Eylül 2018, Cumartesi düzenlenecek olan “Bilanço Okuma ve Finansal Analiz” Eğitim görseli ve eğitim ili ilgili detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Eğitime katılmak isteyen Üyelerimizin 21 Eylül 2018 Cuma günü, 12:00`ye kadar, Şükran Özerdem’e sozerdem@ktto.net adresine mail göndermeleri rica olunur.

07 – 11 Kasım 2018, ADANA TARIM (12. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, ve Süt Endüstrisi Fuarı) ve ADANA SERA – BAHÇE (12. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı)

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Tarafımıza iletilen bilgiye göre aşağıda belirtilen fuarlar düzenlenecektir.

 

Fuar Tarihi ve Yeri

07 – 11 Kasım 2018, Tüyap, Adana

 

Fuar İsimleri

ADANA TARIM (12. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, ve Süt Endüstrisi Fuarı) ve ADANA SERA – BAHÇE (12. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı)

 

Kısa Bilgi

35.000 metre kare alan

200.000 ziyaretçi

58 katılımcı firma

 

Detaylı Bilgi İçin

www.adanaserabahcefuari.com

Gelir Basamakları Hk.

Yeni Sosyal Sigorta Gelir Basamakları ve Sosyal Güvenlik Yasası Gelir Basamakları için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sosyal Sigorta Gelir Basamakları

Sosyal Güvenlik Yasası Gelir Basamakları